Thời báo doanh nhân Việt Nam


- Thời báo doanh nhân Việt Nam là tờ báo chuyên về tin tức, thông tin và chia sẻ các thông tin liên quan đến Doanh Nhân Việt Nam, những doanh nhân thành đạt và mang trong mình hoài báo cống hiến cho xã hội.
- Báo doanh nhân Việt Nam cũng là một chuyên trang về Tạp Chí Doanh Nhân (các thông tin và tin tức về doanh nhân Việt Nam và doanh nhân thế giới), trang báo doanh nhân và pháp luật, thời báo doanh nghiệp Việt Nam.
  • Liên hệ với chúng tôi để cùng đóng góp và xây dựng một cộng đồng doanh nhân Việt Nam năng động và  khẳng định bản thân, làm giàu cho quê hương đất nước.
  • Địa chỉ liên hệ "thời báo doanh nhân" - "thời báo doanh nhân Sài Gòn": Số 68 D3, Khu Mega RuBy Khang Điền, P. Phú Hữu, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh.

No comments