Cộng đồng startup - diễn đàn khởi nghiệp Việt Nam


Cộng đồng startup là một cộng đồng mở, một diễn đàn khởi nghiệp tại Việt Nam (Viet Nam Startup Forum), chuyên chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm trong kinh doanh, khởi nghiệp và làm giàu. Đây là cầu nối của các Startup Việt Nam, nơi bàn luận cũng như chia sẻ những kinh nghiệm hay, những thất bại đáng lưu tâm, nơi chia sẻ những ý tưởng,...
Chúng tôi hy vọng sẽ mang đến cho các bạn trẻ khởi nghiệp trên toàn đất nước Việt Nam có thêm một môi trường thâm lửa đam mê, cũng cố hoài bão, bắt tay vào hành động, cùng tạo ra nhiều của cải vật chất cho xã hội cũng như cho chính bản thân và quê hương đất nước.

No comments