Bảng xếp hạng tỷ phú theo Bloomberg


Chỉ số tỷ phú Bloombergbảng xếp hạng tỷ phú hàng ngày của những người giàu nhất thế giới, được tính toán và cung cấp trong phân tích giá trị ròng trên trang hồ sơ của tỷ phú.
Các số liệu được cập nhật vào cuối mỗi ngày giao dịch tại New York.

No comments