VCCI là gì? Chức năng của VCCI thế nào trong nền kinh tế thị trường

Những ai làm trong lĩnh vực kinh doanh, thương mại đều sẽ biết về cụm từ VCCI và việc thúc đẩy quan hệ thương mại và kinh doanh với các doanh nghiệp ở nước ngoài là một trong những chức năng chính của VCCI.
Chắc chắn đối với một số bạn cụm từ VCCI khá xa lạ, bài viết dưới đây sẽ giới thiệu VCCI là gì? Chức năng của nó là gì?

VCCI là gì?

VCCI là tên viết tắt của cụm từ Nam tiếng Anh: Vietnam Chamber of Commerce and Industry - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. Đây là tổ chức quốc gia tập hợp và đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân, giới sử dụng lao động và các hiệp hội doanh nghiệp ở Việt Nam. VCCI là tổ chức hoạt động phi lợi nhuận, độc lập, phi chính phủ và có tư cách pháp nhân, hoạt động với quyền tự chủ tài chính.

VCCI là gì? Chức năng của VCCI thế nào trong nền kinh tế thị trường

VCCI cũng là tổ chức quốc gia đại diện cho toàn thể cộng đồng doanh nghiệp bao gồm 700.000 doanh nghiệp và hơn 5,2 triệu hộ kinh doanh. VCCI do Đảng và Nhà nước lập ra, do Thủ tướng phê duyệt điều lệ, điều này khác với bất cứ hiệp hội doanh nghiệp nào khác ở Việt Nam bởi các hiệp hội là do các doanh nghiệp tự vận động thành lập, quyết định phê chuẩn là do Bộ Nội vụ được Nhà nước công nhận.

Chức năng của VCCI

Đại diện để thúc đẩy và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của cộng đồng doanh nghiệp và người sử dụng lao động ở Việt Nam trong các quan hệ trong nước và quốc tế.
Thúc đẩy sự phát triển doanh nghiệp, doanh nhân, sự liên kết giữa các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, xúc tiến và hỗ trợ các hoạt động thương mại, đầu tư, hợp tác khoa học - công nghệ và các hoạt động kinh doanh khác của các doanh nghiệp ở Việt Nam và nước ngoài.

Sứ mệnh của Phòng Thương mại và Công nghệ Việt Nam

“Từ năm 1993 đến nay, VCCI trở thành tổ chức quốc gia có chức năng đại diện để bảo vệ quyền lợi và xúc tiến hỗ trợ cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam trong điều kiện tiếp tục hoàn thiện thể chế thị trường và hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới. Trong thời kỳ này, VCCI đã có những thay đổi mạnh mẽ về tổ chức và hoạt động để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nền kinh tế và cộng đồng doanh nghiệp”.
Mỗi một hoạt động của VCCI đều gắn với những định hướng và lĩnh vực hoạt động cơ bản, thực hiện tốt 12 nhiệm vụ đã đề ra, giúp nền kinh tế nước nhà ngày càng vươn xa trên trường quốc tế.

No comments