Refer to là gì? Dùng refer to như thế nào chính xác

Trong quá trình học tiếng Anh, chắc hẳn bạn đã bắt gặp các cụm từ refer to nhiều lần phải không nào? Nhưng bạn có biết nghĩa chính xác của cụm từ này trong từng trường hợp và liệu rằng nghĩa refer to là gì? và cách dùng của refer to như thế nào?
Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu trong bài học ngày hôm nay.

Refer to là gì?

Refer to là một cụm từ tiếng Anh vô cùng thông dụng trong giao tiếp, viết văn bản hay viết email trong công việc, kinh doanh, thương mại, mua bán,...
Cụm từ này nói chung được dùng khi muốn đề cập đến một sự vật, sự việc trong câu, với cấu trúc là: To refer to + somebody/something

Refer to là gì? Dùng refer to như thế nào chính xác

Dùng refer to như thế nào chính xác

Nghĩa thứ 1: Ám chỉ, nói đến, nhắc đến, thể hiện

Ví dụ: This paragraph refers to the events of last year (Biểu đồ này thể hiện những sự kiện của năm trước).

Nghĩa thứ 2: Xem, tham khảo, để ý

Ví dụ: Taxpayers should refer to the chart listing deductions next to incomes (Người nộp thuế nên lưu ý đến biểu đồ các khoản khấu trừ bên cạnh các khoản thu nhập).

Nghĩa thứ 3: Tìm đến, viện vào, dựa vào, nhờ cậy vào

Ví dụ: He referred to the dictionary for the correct spelling of the word (Anh ấy dựa vào từ điển để chỉnh lại cách phát âm của từ cho đúng).

Nghĩa thứ 4: Giới thiệu, có liên quan tới, có quan hệ tới

Với nghĩa thứ 4 và nghĩa thứ 5, cấu trúc sẽ là:

  • Công thức chủ động: To refer somebody/something to somebody/something
  • Công thức bị động: Somebody/something + to be + referred to somebody/something
Ví dụ: Most of the site’s links simply refer you to the company’s toll-free support line (Hầu hết các liên kết của trang web chỉ đơn giản là giới thiệu bạn đến đường dây hỗ trợ miễn phí của công ty).

Nghĩa thứ 5: Giới thiệu một nhân vật hoặc một thứ gì đó tới một người hoặc một tổ chức để con người hoặc tổ chức đó được giúp đỡ hoặc giải quyết vấn đề

Ví dụ: My doctor is referring me to a dermatologist (Bác sĩ của tôi đang giới thiệu tôi đến một bác sĩ da liễu).

Nghĩa thứ 6: Một thuật ngữ hay được thể hiện trên tờ séc ngân hàng: Refer to drawer

Từ Refer to drawer được viết tắt là R.D. Từ này được viết trên tờ séc của ngân hàng, thể hiện việc ngân hàng từ chối thanh toán, nguyên nhân là vì tài khoản ngân hàng của người chủ tài khoản không có đủ tiền.
------------------------------------

Chỉ với những ví dụ đơn giản trên đây, hi vọng bạn đã tìm ra được câu trả lời cho câu hỏi refer to là gì và cách dùng refer to trong giao tiếp, viết văn,... trong cuộc sống, giao tiếp, kinh doanh, buôn bán nhé.

No comments