Lời khuyên về khởi nghiệp của ông chủ eBay - Pierre Omidyar

Pierre Omidyar là một doanh nhân người Mỹ, ông đã sáng lập của tập đoàn thương mại điện tử Ebay vào ngày 3 tháng 12 năm 1995, tập đoàn thương mại điện tử hàng đầu nước Mỹ và trên thế giới.
Trên đây là một trong những bài phát biểu nổi tiếng của Pierre Omidyar cho khởi nghiệp, lời khuyên hữu ích về khởi nghiệp cho cộng đồng kowir nghiệp thế giới.

No comments